www.golfiq.se

- Vi gör din golf e
nklare!

Telefon/Fax: 0612-104 45    E-butik: www.shoppingiq.se 
Återfrsj: www.extrapro.se

Launcher range peggar (peggar)

Det här är ingen vanliga gummipeggar. Det är ett helt nytt träningssystem för mattor med hål för gummipeggar. Vanliga gummipeggar brukar hålla i snitt cirka 100 slag, ännu fler om det är en duktig spelare som slår. Dessa peggar håller 1000-slag under normala förhållanden. Problemet med gummipeggar är att du ofta inte får samma bollbana på slagen eftersom peggen är så annorlunda mot en vanlig pegg. Du kan inte heller justera pegghöjden som du vill, om du t ex vill slå lite lägre eller lite högre. Fördelen med gummipeggar är att du inte behöver leta peggarna utan det är bara att placera en ny boll på peggen och slå så du sparar tid. Vårt system tar det bästa från gummipeggarna och kombinerar detta med det bästa med Launcher peggarna!

Slå bollar utan att pegga om, du behöver bara placera bollen på peggen!

Vårt nya range pegg-system gör att du kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver leta peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som på banan med våra speciella Launcher peggar som är gjorda för att sitta fast på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position efter varje slag och du spara mycket tid på rangen och får en effektiv träning. Du kan också juster höjden på peggen med upptill 2 cm per pegg. Effektiv träning är när du tränar som du spelar!

Pegga upp bollen i den höjd som passar just dig!

Våra speciala launcher peggar är extremt hållbara och håller 1000-tals slag under normala förhållanden och gör att du kan träna effektivt och slipper kasta bort tid på att pegga om bollarna på rangen, inomhus eller hemma. Du får också samma bollbana som ute på banan, tackvare att du har samma typ av pegghuvud och matrial i peggarna som i våra "vanliga" Launcher peggar, dvs de ger både extra längd och mindre spridning!

Du kan också, till skillnad från vanliga gummipeggar, kan du justera höjden på våra speciella Launcher peggar upptill 2 cm! Den effektiva pegghöjden är på den längre peggen cirka 4.5 - 6.5 cm (driver peggen) och på den kortare peggen cirka 2 - 4 cm (metalwoods, rescue). Värdena är tagna på en normaltjock utslagsmatta, de blir högre på en tunn matta och lägre på en tjockare matta.

Se video-klipp här: peggarna som förbättrar dina utslag!

gummipegg-hållare driver pegg gummipeggenmetalwood peggen gummipeggenlauncher dura flex system
Bilder: produkten består av 3-delar, en gummihållare och 2 olika peggar

 • gör att du kan öva på samma peggar på rangen som på banan
 • gör att du slipper slösa tid på att leta peggar och att pegga upp bollar på rangen
 • håller månad efter månad
 • består av en gummipegg-hållare, en lång speciell range-pegg samt en kort range-pegg
 • du kan justera höjden på peggen med upptill 2 cm per pegg
 • effektiv pegghöjd är cirka 4.5-6.5 cm med den långa peggen och 2-4 cm med den korta peggen
 • den långa range-peggen är gjord för driver-utslag och den korta range-peggen är gjord för metalwoods/rescue
 • du kan köpa till extra gummipegg hållare eller range-peggarna separat om du vill

launcher dura flex system
Bild: så kan det se ut på en tjock utslagsmatta

Du sparar pengar och slag genom:

 • peggarna håller mycket längre än vanliga gummipeggar!
 • du kan juster pegg-höjden om du vill slå högre eller lägre slag
 • du sparar tid genom att du slipper att leta peggarna eller pegga upp en ny boll mellan slagen, du behöver bara placera en ny boll på peggen och slå!

Köp varan i golfbutiken: peggarna som går längre och rakare, orange

Köp varan i golfbutiken: peggarna som går längre och rakare, vita


Se alla våra olika peggar här: vårt sortiment av peggar
 

första-sidan     golf-produkter     golf-artiklar      golfbutiken      återfrsj
 

Hemsida: www.golfiq.se
E-butik:
www.shoppingiq.se
Telefon: 0612-104 45
Copyright, all right reserved