- Förenkla och förbättra din golf!

Träna golf på rätt sätt för bra resultat

Svårigheten med puttning är att det är små marginaler mellan en boll som går i vänster-sidan av hålet och en som går i hålkanten vänster och ut. Vad gjorde du för "fel", var det din rörelse, var det greenen som styrde bollen fel, läste du putten fel etc. Samtidigt så är det en enkel rörelse som inte kräver någon fysisk ansträning eller extrem koordination etc. De flesta golfspelare kan lära sig att bli bra puttare med rätt träning.

Golfträning med feedback!

Det viktigaste när du ska förbättra din puttning (eller andra delar av ditt spel) är att du får reda på när du gör rätt (och därigenom även när du gör fel), så att du vet vad du vill att kroppen ska upprepa och träna in, du får så kallad feedback på din träning och övning. Ofta så tar du en golflektion av din lokala pro och han/hon säger att du t ex skär dina puttar, det vill säga att du slicar dina puttar (förenklat). Nästa steg efter diagnosen är att avhjälpa problemet. Det finns två effektiva sätt:

1. Anställ en duktig golftränare som är med dig hela tiden medan du tränar på din puttningsrörelse och som hela tiden säger åt dig när du gör rätt (och därigenom även när du gör fel).

2. Du skaffar dig ett bra golfhjälpmedel som ger dig feedback på när du gör rätt (och därigenom när du gör fel). Du kan träna hemma, på kontoret eller när du reser.

Börjar du som liten så fungerar också vår mänskligt inbyggda härmningssystem mycket bra. Det är ju så vi har lärt oss att gå bland annat. Det gör att många som börjat som liten, inte har behövt träna på samma sätt utan de har lyckats härma någon duktig spelare de sett och sedan har de haft en naturlig teknik, om de haft turen att härma någon som passar deras kroppstyp, personlighet etc.

De flesta av oss ser en kombination av alternativ 1 och 2 ovan som det mest realistiska alternativet. Du tar en golflektion, sedan så tränar du med feedback hemma eller på rangen tills nästa lektion osv. Fördelen med det är att du kan träna var och när det passar dig själv. Det viktiga är inte att du lägger ner timmar per dag utan att du tränar effektivt och riktigt när du väl tränar.

Inlärning av ny golfteknik

Inlärning av rörelser, tar enligt många forskare ofta ca 25-28 dagar under optimala förhållanden. Med detta menas att det sitter i "ryggmärgen" och du kan utföra det automatiskt. Du ser ju resultat ofta mer eller mindre direkt, men kroppen återgår, eller vill återgå, till rörelsen den är van att göra. Det gör att du måste upprepa din träning inte bara en gång utan ju fler gånger desto bättre. Det viktiga är inte tiden du lägger ned per dag utan att du gör det helst varje dag under inlärningen (eller så ofta som möjligt). Ofta kan träning på 30 minuter eller mindre per dag under inlärningsskedet vara tillräcklig om träningen är riktig och effektiv (med feedback). Men lägger du ned 2-3 timmar per dag i träning utan feedback kan du träna i åratal utan att se varaktiga resultat, för det är så vi människor är skapta.

Kroppen din är gjord så att får den inte feedback på vad som är rätt eller fel, då gör den det som känns bäst, vilket ofta är den "gamla vanliga". Du måste då få feedback under hela din träning och inlärning, för att kunna ändra din rörelse varaktigt. Annars kommer du med tiden att sakta återgå till din gamla vanliga rörelse. Med andra ord så är träning och inlärning av ny teknik utan att ha feedback under träningen mycket ineffektivt och ger ofta dåligt resultat på lång sikt. Det är inte fel på dig personligen utan på din träning och ditt tillvägagångssätt, ge din kropp bra och riktig feedback under träningen och du kommer att se resultat!

Träna på en sak i taget

Ofta så vill du bli av med alla golfproblem samtidigt men det gör ofta att resultaten uteblir helt. Du måste koncentrera dig på en sak i taget under träningen. När du har tränat klart en sak då kan du gå på nästa sak, du kan inte samtidigt korrigera och lära in flera saker samtidigt (få personer klarar det). Du kan naturligtvis under samma "träningspass" träna på olika saker men gör det inte samtidigt utan en sak i taget under träningspasset.